ปูนก่อสำเร็จเสือคู่

● รายละเอียดสินค้า
- ปูนสำเร็จรูป ตรา เสือมอร์ตาร์
- สำหรับงานก่อผนังอิฐมอญ อิฐบล๊อค ทุกประเภท
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

● คุณสมบัติทั่วไป
- มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยให้เนื้อปูนนุ่มเหนียว
ทำให้ขึ้นรูป และจัดแนวก่อได้ง่าย
- มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้ผนังแข็งแรง
- ใช้งานได้กับอิฐมอญ อิฐบล๊อค อิฐแดงรู
อิฐโชว์แนว อิฐขาว และอิฐช่องลม

● คุณสมบัติพิเศษ
- ให้การยึดเกาะกับอิฐมอญ หรืออิฐบล็อคทุกประเภทได้ดี
- เนื้อปูนสามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่าย

● วิธีการใช้งาน
- ผสมกับน้ำสะอาด 7-8 ลิตร ต่อปูนก่อ 1 ถุง
- ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวที่พอเหมาะ

● พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม. / ถุง)
- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ได้พื้นที่ประมาณ 1.3-1.5 ตร.ม
- ก่ออิฐบล๊อคได้พื้นที่ประมาณ 2.5-2.8 ตร.ม
* ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

● คำแนะนำ
- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ควรติดตั้งเหล็กเส้นกลม (หนวดกุ้ง) ทุก 50 ซม.
เพื่อทำให้ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น
- ควรรดน้ำเพื่อบ่มผนังที่ก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน
เพื่อให้ปูนก่อมีแรงยึดเกาะและรับกำลังอัดได้อย่างเต็มที่